Zimowe utrzymanie chodników, placów, podjazdów, chodników na mostach, parkingów, zatok autobusowych, ciągów pieszych przy zatokach autobusowych oraz innych miejsc będących własnością Gminy Ełk w sezonie zimowym 2020/2021