Urządzenie terenów rekreacyjnych (plaże, boiska) na terenie Gminy Ełk w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok