Wykonanie utwardzenia kostką brukową placów, ciągów pieszych na terenie Gminy Ełk w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok